MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

CÔ CHO TRẺ QUAN SÁT MỘT SỐ HÌNH ẢNH LUẬT GIAO THÔNG

IMG_1559384646465_1559384785039

CHO TRẺ QUAN SÁT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CÔ

IMG_1559384645723_1559384784886

TRẺ THỰC HÀNH

IMG_1559384646852_1559384785145

IMG_1559384646644_1559384785098

HÌNH ẢNH CÁC CÔ THAM DỰ TIẾT DẠY

IMG_1559384647228_1559384785216