Trường Mầm non Thông Bình tổng vệ sinh trường lớp để chống dịch Covid-19 chuẩn bị cho trẻ đến lớp học lại

Trường Mầm non Thông Bình tổng vệ sinh trường lớp để chống dịch Covid-19 chuẩn bị cho trẻ đến lớp học lại

 

Thực hiện theo công văn Số: 199/PGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc tổng vệ sinh trường, lớp học chuẩn bị cho trẻ em, học sinh đến trường, sáng ngày 28/02/2020 Trường Mầm non Thông Bình đều tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên  tổng vệ sinh tất cả các khu vực trong và ngoài lớp học, tại 3 điểm trường để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đủ điều kiện an toàn nhất để đón học sinh sẵn sàng trở lại lớp học.

Nhân viên y tế học đường hướng dẫn cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện pha thuốc Cloramin B (chất khử trùng, diệt khuẩn) để tẩy rửa và tổng vệ sinh toàn bộ khu vực trong và ngoài lớp học, văn phòng, nhà bếp, đồ dùng, đồ chơi ngoài sân và các phương tiện phục vụ chăm sóc trẻ. Tất cả đều thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo

  • Sau đây là một số hình ảnh vệ sinh các khu vực trong và ngoài lớp học:

IMG_1582861777502_1582879686579IMG_1582861777955_1582879749263

IMG_1582861777955_1582879749263IMG_1582861774965_1582879737970

IMG_1582861776352_1582879725052IMG_1582861775192_1582879735639

IMG_1582861773742_1582879760528IMG_1582861774271_1582879758184

IMG_1582861793837_1582879652319IMG_1582861784886_1582879649554

IMG_1582861773948_1582879644234IMG_1582861758883_1582879640841