NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2019-2020

HÌNH ẢNH CÁC BÉ BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ

IMG_20191029_093006

 

IMG_20191029_092958

 

IMG_20191029_092937

 

IMG_20191029_092917

 

IMG_20191029_093020

 

IMG_20191029_093017

HÌNH ẢNH KHÁCH DỰ PHÁT BIỂU

IMG_20191029_092738

KHÁCH DỰ TẶNG QUÀ CHO NHÀ TRƯỜNG

IMG_20191029_092912

BAN GIÁM HIỆU CHỤP ẢNH KỈ NIỆM CÙNG KHÁCH DỰ

 

IMG_20191029_093106

HIỆU TRƯỞNG TRÒ CHUYỆN VỚI TRẺ VỀ NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

IMG_20191029_092850